VAPAAEHTOISTYÖN KURSSI: Ulkoiluystäväksi ikäihmisille

Vapaaehtoistyön kurssi: Ulkoiluystäväksi ikäihmisille

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ikäihmisten parissa? Maaliskuun loppupuolella järjestetään kaksituntisen etäkurssi, jossa käsitellään muun muassa vapaaehtoistyön periaatteita sekä vapaaehtoisen tehtäviä ja roolia ulkoiluystävänä.

Kurssi on osallistujille maksuton, eivätkä osallistujat tarvitse pohjatietoja tai aiempaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta. Osallistuminen ei myöskään velvoita aloittamaan vapaaehtoistyötä, joskin se on toivottavaa.

Suomenkielinen kurssi järjestetään keskiviikkona 24.3.2021 klo 18-20 Teamsin välityksellä. Ilmoittautuminen viimeistään 19.3. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen kurssia.

Ilmoittautumiset:

– Koronatilanteen vuoksi varsinaisen ulkoiluystävätoiminnan aloitushetkeä ei vielä tiedetä. Toiminta käynnistyy, kun se voidaan toteuttaa. Kun hetki koittaa, haluamme toimia heti ja välittää kotona asuville ikäihmisille ulkoiluystäviä rinnalla kulkijoiksi, kertoo hyvinvointikoordinaattori Petra Bärlund-Hämäläinen Porvoon kaupungilta.

– Vapaaehtoisia ulkoiluystäviä välittää paikallinen SPR, Porvoon Reumayhdistys ja seurakunnat. Kurssin jälkeen voi valita, mille toimijalle haluaa tehdä vapaaehtoistyötä, mutta mikään ei estä sukkuloimasta toimijoiden välillä. Yhteistyöstä iloitsemme suuresti, täydentää sekä Maarit Honkinen SPR:stä että Minna Tanhua Porvoon Reumayhdistyksestä.

Lisätietoja:

Petra Bärlund-Hämäläinen, hyvinvointikoordinaattori, Porvoon kaupunki
Puh. 0400 186 818
petra.barlund-hamalainen@porvoo.fi

Maarit Honkinen, SPR kouluttaja, Suomen Punainen Risti / Porvoon osasto
Puh. 050 529 0786
maarit.honkinen@gmail.com

Minna Tanhua, Porvoon Reumayhdistys
Puh. 019 584 003 tai 040 738 4696
minna.tanhua@reumaporvoo.org

Kurs i frivilligarbete: Promenadvän för äldre

Är du intresserad av frivilligarbete med äldre? I slutet av mars arrangeras en två timmar lång distanskurs, där bland annat principerna för frivilligarbete samt den frivilligas uppgifter och roll som promenadvän behandlas.

Kursen är gratis för deltagarna och inga förkunskaper eller tidigare erfarenhet av frivilligverksamhet behövs. Deltagandet i kursen förpliktigar dig heller inte att börja arbeta som frivillig, även om det är önskvärt.

Kursen går på finska och arrangeras onsdagen den 24 mars 2021 kl. 18–20 via Teams. Anmälan senast den 19 mars. Teams-länken sänds till deltagarna innan kursen. Svensk kurs är möjlig senare om det finns intresse.

Anmälningar:

– På grund av coronaläget vet man inte ännu tidpunkten för när den egentliga promenadvänverksamheten kan börja. Verksamheten inleds genast då det är möjligt. När det är dags, vill vi agera genast och förmedla promenadvänner till äldre som bor hemma, berättar Petra Bärlund-Hämäläinen, välfärdskoordinator i Borgå stad.

– Frivilliga promenadvänner förmedlas av lokala FRK, Borgå Reumaförening och församlingarna. Efter kursen kan man välja för vilken aktör man vill arbeta som frivillig, men inget hindrar från att ”hoppa” mellan de olika aktörerna. Vi är väldigt glada över samarbetet, kompletterar både Maarit Honkinen från FRK och Minna Tanhua från Borgå Reumaförening.

Mer information:

Petra Bärlund-Hämäläinen, välfärdskoordinator, Borgå stad
Tfn 0400 186 818
petra.barlund-hamalainen@porvoo.fi

Maarit Honkinen, FRK-utbildare, Finlands Röda Kors / avdelningen i Borgå
Tfn 050 529 0786
maarit.honkinen@gmail.com

Minna Tanhua, Borgå Reumaförening
Tfn 019 584 003 eller 040 738 4696
minna.tanhua@reumaporvoo.org

*/ /*