Tukihenkilö

Olemme mukana vertaistalossa. Vertaistalossa on tarjolla luetattavaa tietoa ja vertaiskokemuksia. www.vertaistalo.fi


FIBROMYALGIAA SAIRASTAVAT, TUKEA JA TIETOA LÖYTYY ESIM. SÄHKÖPOSTIOSOITTEESTA:

  • fibromyalgia@reumaliitto.fi

REUMALIITON LÖYDÄ VERTAISTUKIJA -PALVELU:

TUKIHENKILÖ KUUNTELEE JA NEUVOO !

Pitkäaikaissairaus muuttaa elämää monella tavalla. Se voi masentaa tai herättää pelon tai epävarmuuden tunteita. Tunteiden läpikäyminen johtaa vähitellen elämäntilanteen seestymiseen ja tarvittaessa uudenlaisten toimintamallien löytämiseen. Usein helpottaa, kun voi keskustella samanlaisia asioita omassa elämässään kokeneen kanssa.

Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistyötä, joka tarjoaa äskettäin sairastuneille ja pitkäaikaissairaille, sekä heidän läheisilleen mahdollisuuden keskustella mieltä painavista asioista. Maksuttomana se täydentää julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Suomen Reumaliiton tehtäväänsä kouluttama tukihenkilö sairastaa yleensä itsekin jotakin tuki- ja liikuntaelinsairautta, tai hänellä on reumaa sairastava lapsi tai läheinen. Omakohtaisen kokemuksensa pohjalta hänellä on halua toimia vastaavassa elämäntilanteessa olevan tukena sairauden aiheuttamissa pulmatilanteissa tai vastoinkäymisissä. Tukihenkilön puoleen voi kääntyä, kun on esimerkiksi saanut tietää sairastavansa reumasairautta; sairaudessa on uusi vaihe tai uudet hoidot hämmentävät; tai kun sairaus aiheuttaa muutoksia toimintakykyyn tai jännitteitä ihmissuhteisiin. Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä myös, kun lapsen tai läheisen ihmisen sairaus ahdistaa tai pelottaa, tai kun kaipaat kuuntelijaa. Tukihenkilön kanssa voi jutella luottamuksellisesti, sillä häntä sitoo vaitiolovelvollisuus.