joulu 31

Hieroja Carita Nikkilän vastaanotto Reumatoimistossa 2020

Hierojamme Carita Nikkilä aloittaa kiinalaisen lääketieteen opinnot. Tämän vuoksi hänen vastaanottoajat Porvoon Reumatoimistossa harvenee vuonna 2020.

Hän on silti luvannut tulla antamaan ihania hoitojaan silloin tällöin.

Alkuvuoden vastaanotot ovat seuraavat:

TI 4.2.2020

TI 3.3.2020

Varaa aikasi jo valmiiksi etukäteen toimistosta 019-584003. Ajat menevät nopeasti. Hinnat ja hoidot löytyvät täältä

marras 11

Kotiapuaikoja saatavilla

Apu on tarkoitettu kotona selviytymisen tueksi kuten mm. siivousapua, pihatöitä, ikkunanpesua ja kaupassa käyntiä taloudellisin perustein kun omat fyysiset voimavarat eivät enää riitä. Kysy vapaita aikoja toimistosta 019-584003.

Hinta jäseniltä 8,00 euroa/tunti, muut 15,00 euroa/tuntia. Lisäksi veloitamme km-korvauksen yli 5 km:n matkoista verottajan vahvistaman taksan mukaisesti, joka vuonna 2020 on 0,43 €/km.

Siivous asiakkaan omilla aineilla ja välineillä. Työ ei ole ammattimaista vaan auttamiseen perustuvaa.

kesä 26

Apua yksinäisyyteen ja tukea liikkumiseen

Porvoon kaupunki on myöntänyt yhdistykselle työllistämisavustusta, jonka avulla yhdistys palkkaa henkilöstöä arjen apulaisiksi yksinäisyyttä tunteville ja vaikeasti itse liikkeelle pääseville.

Palvelu on täysin maksutonta ja avointa kaikille kuntalaisille.

Apua saa mm.

 • kävely- ja ulkoiluseuraksi
 • kaupassakäyntiin yhdessä
 • asioimiseen kaupungilla yhdessä
 • hankalalta tuntuvien lomakkeiden täyttämiseen
 • kirppari- tai kahvilaseuraksi
 • lampun vaihtamiseen tms.
 • kirjastokaveriksi (seuraksi ja auttamaan etsimään kirjoja hyllyistä sekä kantamaan kirjat kotiin)
 • kulttuurikaveriksi museoihin tai näyttelyihin
 • tutustuminen uusiin harrastuksiin
 • muuttotavaroiden yhdessä pakkaaminen tai purkaminen
 • muuttoon liittyvä paperiruljanssi
 • muuton jälkeinen tutustuminen uuteen asuinalueeseen
 • opastamaan tietokoneen tai internetin käytössä
 • kännykän käytön opastukseen
 • lehdenlukukaveriksi
 • kaveriksi laittamaan omaisen hauta kuntoon
 • seuraa puutarhatöihin
 • leikkauksen tai sairauden jälkeen juttu- ja ulkoiluseuraksi

voit kysyä jo kesän aikana mahdollisia aikoja, mutta projekti saadaan oikein kunnolla käyntiin kesälomien jälkeen elokuun alusta. Ota yhteyttä toimistoon 019 584 003

huhti 16

Uusia adresseja

Olemme saaneet myyntiin toimistolle uusia adresseja, tule tutustumaan valikoimaan.

Hinta jäsenille vain 8,00 euroa/kpl ja muille 12,00 euroa/kpl

Adressin ostamalla tuet samalla työtämme reuma- ja tule-sairaiden hyväksi paikallistasolla.

Suruadressi-sydän_web.-80x80 Esimerkiksi Reumaliiton kaunis sydän -adressi, joka sisältää neljä erilaista sisälehtivaihtoehtoa, kaksi suomenkielistä, yksi ruotsinkielinen sekä yksi tekstitön.

Hinta sydänadressilla on 14,00 euroa (jäsenille 12,00 euroa)

huhti 15

PIENI ELE -KERÄYS VAALIEN YHTEYDESSÄ

Yhdistys kiittää lämpimästi kaikkia Pieni ele -lipaskeräykseen osallistuneita vapaaehtoisia kerääjiä ja keräykseen lahjoittaneita. Pienen eleen tuotolla saamme aikaan paljon iloa ja terveystietoa jäsenistöllemme ja sairastuneille!

Ett hjärtligt tack till er som deltog i insamlingen En liten gest, de frivilliga insamlarna och dem som donerade till insamlingen. Med intäkterna från En liten gest kan vi skapa många glädjeämnen och producera hälsoinformation för vår medlemskår och insjuknade!

helmi 05

Reumalääkärin vastaanotto keskeytynyt toistaiseksi

Porvoon Reumatoimiston reumatologian erikoislääkärivastaanotto on jouduttu keskeyttämään oman lääkärimme terveydellisistä syistä 5.2.2019 lähtien.

Etsimme tällä hetkellä toista lääkäriä ja tiedotamme heti kun tiedämme jatkosta. (Tilanne 5.2.2019)

Akuuteissa asioissa, reumalääkeasioissa ja turvakokeisiin liittyvissä asioissa pyydämme kääntymään terveyskeskuksen puoleen, josta laitetaan tarvittaessa lähete sairaalan reumapoliklinikalle. Ottakaa meihin yhteys niin neuvomme näissä asioissa. Puh. 019 584 003

tammi 18

Vuoden 2019 sote-kuulumisia

Vuoden 2019 sote-kuulumisia

Mitä vuosi 2019 tuo tullessaan pitkäaikaissairaille? Iloisin uutinen on se, että vuotuinen lääkekatto laskee 572 euroon.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kela ovat julkaisseet tiedot vuoden 2019 muutoksista.Iloisin yksittäinen uutinen on vuotuisen lääkekaton aleneminen 572 euroon, yli 30 euroa viimevuotista pienemmäksi. Lääkekatto tarkoittaa summaa, jonka sairastava vuodessa itse maksaa korvattavista reseptilääkkeistään. Katon täytyttyä sairastava maksaa yksittäisestä lääkkeestä enää 2,50 euroa. Muilta osin lääkekorvausprosentit ja vuotuinen 50 euron alkuomavastuu säilyvät entisellään.

Reumaliitto ja monet muut potilasjärjestöt ovat vaatineet lääkekaton alentamista, jaksottamista ja yhdistämistä muihin maksukattoihin jo pitkään. Nyt tehty alentaminen on askel parempaan suuntaan, mutta jatkamme edelleen työtä sairastamisen kustannusten vähentämiseksi. 

Suurin osa Kelan maksamista etuuksista pysyy saman suuruisina kuin viime vuonna. Poikkeuksia tosin on. Esimerkiksi vanhempainpäivä-, sairauspäivä-, erityishoito- ja kuntoutusrahan vähimmäismääriä korotetaan. Lisäksi nousevat takuueläkkeen täysi määrä, eläketuki, nuoren kuntoutusraha ja ammatillisen kuntoutuksen vähimmäismääräinen päiväraha. Korotukset ovat 0,37-3,22 e/arkipäivä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen enimmäismäärät pysyvät viimevuotisella tasolla. Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto on yhä 683 euroa. Myös Kelan matkakorvaukset pysyvät entisellä tasolla. Omavastuu yhdensuuntaisesta matkasta on 25 euroa ja vuotuinen matkakatto 300 euroa.

Osassa Suomea jo käytössä oleva päivystysapu laajenee vuoden aikana koko maahan. Päivystysavun valtakunnallinen numero on 116 117. Numeroon kannattaa soittaa ennen päivystykseen lähtöä. Päivystysavussa terveydenhuollon ammattilaiset auttavat ja tekevät puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. Päivystysavusta saa myös yleisempää sosiaali- ja terveydenhuollon neuvontaa. Myös netissä olevasta Päivystystalosta voi etsiä apua äkillisiin terveysongelmiin, neuvoja itsehoitoon sekä ohjausta päivystyspalveluihin hakeutumiseen. Hätätilanteessa soitetaan edelleen numeroon 112.

Tätä tekstiä kirjoittaessani eduskunnassa on käsittelyssä useita mielenkiintoisia uudistuksia. Tärkein on tietysti sote-uudistus, jonka kohtaloa odotamme jännityksellä. Käsittelyssä on myös laki ilman reseptiä ostettavien lääkkeiden hintakilpailun lisäämisestä sekä esitys Kanta-palveluiden laajentamisesta koskemaan terveystietojen lisäksi sosiaalihuollon asiakastietoja ja henkilöiden itse tuottamia hyvinvointitietoja.

Tarkempaa tietoa yllä kerrotuista saat Reumaliiton, Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta. Muistathan, että Reumaliiton Sosiaaliturvan Suunnistuskartasta saat apua eri tukien löytymiseen.

Toivon kaikille rutkasti hyvinvointia kuluvalle vuodelle!

Miranna Seppälä-Saukkonen
sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
Suomen Reumaliitto

Nyheter inom social- och hälsovård år 2019


Vilka nyheter innebär år 2019 för långtidssjuka? Den mest glädjande nyheten är att årssjälvrisken för läkemedelskostnader sjunker till 572 euro.

Social- och hälsovårdsministeriet och FPA har publicerat information om ändringarna under år 2019. Den mest glädjande enskilda nyheten är att årssjälvrisken för läkemedelskostnader, takbeloppet, sjunker till 572 euro, över 30 euro mindre än förra året. Takbeloppet är den summa som kunden själv betalar årligen för ersättningsgilla receptbelagda läkemedel. När takbeloppet överskrids, betalar kunden endast 2,50 euro för varje enskilt läkemedel under resten av året. I övriga avseenden förblir ersättningsprocenterna för läkemedel och den årliga initialsjälvrisken oförändrade.

Reumaförbundet och många andra patientorganisationer har sedan länge krävt att takbeloppet sänks, periodiseras och slås ihop med övriga takbelopp. Den sänkning som nu genomförts är ett steg i rätt riktning, men vi fortsätter ändå arbetet med att minska kostnaderna för sjukdom.

Största delen av de förmåner som FPA betalar förblir lika stor som förra året. Undantag finns emellertid. Bland annat höjs minimibeloppet för föräldra-, sjukdag-, specialvårds- och rehabiliteringspenningen. Dessutom höjs garantipensionens fulla belopp, pensionsstödet, rehabiliteringspenningen för unga och minimibeloppet av sjukdagpenning för yrkesinriktad rehabilitering. Höjningarna uppgår till 0,37–3,22 e/vardag.

Maximibeloppet för klientavgifter för social- och hälsovårdstjänster förblir på samma nivå som under fjolåret. Det årliga takbeloppet är fortfarande 683 euro. FPA:s reseersättningar förblir också oförändrade. Självrisken är 25 euro per taxiresa (i en riktning) och det årliga takbeloppet är 300 euro.

Den jourhjälp som redan fungerat i delar av Finland kommer under året att bli riksomfattande. Det riksomfattande telefonnumret till jourhjälpen är 116 117. Det rekommenderas att man ringer numret innan man åker till jourpolikliniken. På jourhjälpen svarar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård och gör en bedömning om behovet av brådskande vård eller vård inom jourtid. Jourhjälpen ger också mer allmänna råd om social- och hälsovård. På Hälsobyns jourhus (Päivystystalo) på webben hittar man också hjälp vid akuta hälsoproblem eller om man behöver anvisningar om egenvård eller råd för att kontakta jourtjänster. I nödsituationer ska man fortfarande ringa 112.

Vid tidpunkten för författandet av denna text är flera intressanta reformer under behandling i riksdagen. Den viktigaste är givetvis social- och hälsovårdsreformen, och vi väntar med spänning på vad som händer med den. Under behandling är även en lag om att öka priskonkurrensen för receptfria läkemedel samt ett förslag om att utvidga Kanta-tjänsterna med klientuppgifter inom socialvården och uppgifter om välbefinnande som människorna själva producerar utöver de hälsouppgifter den i dag innehåller.

Närmare information om det som beskrivits ovan hittar du på Reumaförbundets, FPA:s och social- och hälsovårdsministeriets webbplatser. Kom också ihåg att du hittar information om olika stödformer i Reumaförbundets Översiktskarta över social trygghet.

Med önskan om hälsa och välbefinnande under detta år!

Miranna Seppälä-Saukkonen
expert inom social- och hälsovårdspolitik
Reumaförbundet i Finland

tammi 18

Reumaliiton sosiaaliturvan suunnistuskartta

Sosiaaliturvan suunnistuskarttaan olemme koonneet yhteen julkisia tahoja, joista pitkäaikaissairas voi hakea sosiaali- ja terveyspalveluja sekä taloudellista tukea. 

Listauksen avulla voit katsoa mitä apua ja tukea on olemassa ja kuka sitä tarjoaa. Alla olevista linkeistä pääset helposti tuen tarjoajien omille nettisivuille etsimään lisätietoa. 
 

Sosiaaliturvan Suunnistuskartta  helposti tulostettava versio. Vihkoversiona täällä

Sosiaaliturvan Suunnistuskartta Lapsiperheille ja nuorille (helposti tulostettava versio). Vihkoversiona täällä
 

Muuta Reumaliiton tuottamaa sosiaali- ja terveystietoa löydät täältä

helmi 02

Siipirikko-laulu kuultavissa YouTubessa

 

Siipirikko -laulu on toteutettu Reumaliiton ja Helsinki Recordsin yhteistyönä, reumaa sairastavien lasten ja nuorten omista ajatuksista, toiveista ja kokemuksista. Kappaleen esittää Nuppu ja musiikkivideon löydät tästä linkistä:

Sången Siipirikko (Vingbruten) har förverkligats i samarbete med Reumaföreningen och Helsinki Records. Sången baserar sig på tankar, önskemål och erfarenheter som barn insjuknade i reumatism har uttryckt. Sången är sjungen av Nuppu och musikvideon hittar du via denna länk: