KEVÄTKOKOUS / VÅRMÖTE

BORGÅ REUMAFÖRENING –
PORVOON REUMAYHDISTYS RY

KEVÄTKOKOUS to 25.6.2020 klo 17.00
Porvoon Yhdistyskeskus, Pikkumitta,
Mannerheiminkatu 20 K, 2.krs, 06100 Porvoo.
Lähiosallistuminen vain terveenä. Mahdollisuus etäosallistumiseen
(Microsoft Teams), ilmoittautuminen
kokoukseen ja tieto osallistuuko paikan päällä tai etänä viim.
ke 24.6. Minna Tanhua 019-584003 tai sähköpostilla:
minna.tanhua@reumaporvoo.org.
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja Suomen Reumaliitto ry:n
liittovaaleihin osallistumiseen liittyvät asiat ja ehdokkaiden
asettaminen. Hallitus

VÅRMÖTE to 25.6.2020 kl. 17.00
Porvoon Yhdistyskeskus, Pikkumitta,
Mannerheimgatan 20 K, 2 vån., 06100 Borgå.
Närdeltagande endast som frisk. Möjlighet att delta på distans
(Microsoft Teams). Anmälningar om hur du deltar I mötet
senast ons 24.6 Minna Tanhua 019-584003 eller minna.
tanhua@reumaporvoo.org.
Vi behandlar stadgeenliga ärenden och går igenom ärenden
som berör deltagande I Reumaförbundets förbundsval och
nominering av styrelsekandidater. Styrelsen

*/ /*