SVENSKSPRÅKIG REUMAGRUPP

Svenskspråkig reumagrupp en gång i månaden, den första måndag i månaden, följande gång

MÅ 5.12.2022 KL 13.00

Kom med, stöd och prat vid kaffekoppen på Reumabyrån, Linnankoskigatan 9.

Vi treffas på hösten må 5.9., 3.10. och 5.12.2022 kl 13

*/ /*